Liên kết web
Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
TOÀN DÂN THAM GIA ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID-19
Tác giả: Bình Định Nam .Ngày đăng: 26/08/2021 .Lượt xem: 18 lượt.
     ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2021 THƯ CẢM ƠN Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công văn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc việt Nam xã Bình Định Nam về việc kêu gọi nhân dân, cán bộ ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẳng và những người con quê hương phòng chống dịch Covid-19 Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 29/7/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã vận động Nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, với 6 tấn lương thực, thực phẩm trị giá 135,343 triệu đồng đã được Nhân dân ủng hộ và được vận chuyển kịp thời vào Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó chuyển cho người con quê hương tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng tiền mặt); Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẳng là 45 xuất quà trị giá 22. 500.000 đồng Kết quả đó đã thể hiện tình cảm của Nhân dân xã nhà với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của dân tộc ta, sẵn sàng chia sẻ khó khăn khi đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh. Thay mặt ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam, tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con Nhân dân, Cán bộ, cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, tôi cảm ơn anh, chị, em cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã, Ban nhân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng đợt vận động đầy ý nghĩa này. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trên, chúng ta sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để vượt qua khó khăn và sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào cả nước trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./. Xin chân thành cảm ơn. TM.ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2021 THƯ CẢM ƠN Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công văn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc việt Nam xã Bình Định Nam về việc kêu gọi nhân dân, cán bộ ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẳng và những người con quê hương phòng chống dịch Covid-19 Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 29/7/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã vận động Nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, với 6 tấn lương thực, thực phẩm trị giá 135,343 triệu đồng đã được Nhân dân ủng hộ và được vận chuyển kịp thời vào Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó chuyển cho người con quê hương tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng tiền mặt); Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẳng là 45 xuất quà trị giá 22. 500.000 đồng Kết quả đó đã thể hiện tình cảm của Nhân dân xã nhà với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của dân tộc ta, sẵn sàng chia sẻ khó khăn khi đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh. Thay mặt ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam, tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con Nhân dân, Cán bộ, cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, tôi cảm ơn anh, chị, em cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã, Ban nhân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng đợt vận động đầy ý nghĩa này. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trên, chúng ta sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để vượt qua khó khăn và sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào cả nước trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./. Xin chân thành cảm ơn. TM.ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định Nam, ngày 8 tháng 8 năm 2021 THƯ CẢM ƠN Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công văn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc việt Nam xã Bình Định Nam về việc kêu gọi nhân dân, cán bộ ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẳng và những người con quê hương phòng chống dịch Covid-19 Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 29/7/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã vận động Nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, với 6 tấn lương thực, thực phẩm trị giá 135,343 triệu đồng đã được Nhân dân ủng hộ và được vận chuyển kịp thời vào Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó chuyển cho người con quê hương tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng tiền mặt); Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẳng là 45 xuất quà trị giá 22. 500.000 đồng Kết quả đó đã thể hiện tình cảm của Nhân dân xã nhà với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của dân tộc ta, sẵn sàng chia sẻ khó khăn khi đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh. Thay mặt ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam, tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con Nhân dân, Cán bộ, cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, tôi cảm ơn anh, chị, em cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã, Ban nhân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng đợt vận động đầy ý nghĩa này. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trên, chúng ta sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để vượt qua khó khăn và sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào cả nước trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./. Xin chân thành cảm ơn. TM.ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM CHỦ TỊCH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2021

THƯ CẢM ƠN

Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công văn chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc việt Nam xã Bình Định Nam về việc kêu gọi nhân dân, cán bộ ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẳng và những người con quê hương phòng chống dịch Covid-19

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 29/7/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã vận động Nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, với 6 tấn lương thực, thực phẩm trị giá 135,343 triệu đồng đã được Nhân dân ủng hộ và được vận chuyển kịp thời vào Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó chuyển cho người con quê hương tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng tiền mặt); Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẳng là 45 xuất quà trị giá 22. 500.000 đồng

Kết quả đó đã thể hiện tình cảm của Nhân dân xã nhà với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của dân tộc ta, sẵn sàng chia sẻ khó khăn khi đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh.

Thay mặt ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam, tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của bà con Nhân dân, Cán bộ, cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, tôi cảm ơn anh, chị, em cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã, Ban nhân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng đợt vận động đầy ý nghĩa này.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trên, chúng ta sẽ cùng đồng tâm, hiệp lực để vượt qua khó khăn và sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào cả nước trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là tích cực phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19./.

Xin chân thành cảm ơn.                                

                             TM.ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ BÌNH ĐỊNH NAM

                                                           CHỦ TỊCH

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TÔ BẦU CỬ TỔ 2 THÔN AN LỘC (11/05/2021 )
TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XÃ BÌNH ĐỊNH NAM NĂM 2021 (22/02/2021 )
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ (20/01/2021 )
THĂM CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH NĂM 2020 (25/12/2020 )
HCCB xã Bình Định Nam Nhận đỡ đầu 2 em học sinh (29/09/2020 )
Hội CBB xã Bình Định Nam Công bố Quyết định ra mắt mô hình hội viên CCB nuôi bò cái lai sinh sản phát triển kinh tế. (29/09/2020 )
Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19, trên địa bàn xã Bình Định Nam (03/08/2020 )
TỔ CHỨC TƯ VẤN KHÁM BỆNH CHO HỘI VIỆN CỰU CHIẾN BINH, NGƯỜI CAO TUỔI XÃ BÌNH ĐỊNH NAM (30/07/2020 )
hội nghị Lần thứ năm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Nam (01/07/2020 )
hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nhiệm vụ công tác hội cựu chiến binh Cụm thi đua Cánh Tây (01/07/2020 )
    
1   2   3  
    

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
Địa chỉ: Thôn Đồng Đức, xã Bình Đình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).641.797
Email: binhdinhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập