Liên kết web
VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 CCông văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện cung cấp, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Số/Ký hiệu: 118/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 52 lượt

12/11/2021
2 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
Số/Ký hiệu: 106/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 48 lượt

19/10/2021
3 Công văn về việc tuyên truyền và hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
Số/Ký hiệu: 105/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 48 lượt

18/10/2021
4 Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 1563/KH-UBND ; Người ký: Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch
Đã xem: 38 lượt

18/10/2021
5 Công văn về việc tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Số/Ký hiệu: 1349/SVHTTDL-QLVH ; Người ký: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc
Đã xem: 41 lượt

06/10/2021
6 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 48-KH/HU ; Người ký: Nguyễn Đức Bình - Phó Bí thư
Đã xem: 47 lượt

04/10/2021
7 Hướng dẫn tham gia Cuộc thi "Cán bộ văn phòng cấp ủy giỏi" năm 2021 trên Internet
Số/Ký hiệu: 01-HD/VPHU ; Người ký: Hoàng Văn Tửu - Chánh Văn phòng
Đã xem: 50 lượt

20/09/2021
8 Công văn về việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 98/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 45 lượt

17/09/2021
9 Công văn về việc tuyên truyền ứng dụng đo tốc độ truy cập internet i-Speed
Số/Ký hiệu: 97/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 45 lượt

15/09/2021
10 Công văn về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội
Số/Ký hiệu: 95/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 39 lượt

09/09/2021
11 Công văn về việc tăng cường truyền thông hướng dẫn phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 92/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền
Đã xem: 46 lượt

29/08/2021
12 Hướng dẫn Tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ-TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 04-HD/HU ; Người ký: Lê Quang Hạt - Phó Bí thư
Đã xem: 46 lượt

23/08/2021
13 Công văn về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid -19
Số/Ký hiệu: 221/SVHTTDL-QLVH ; Người ký: Nguyễn Thị Thu Hiền
Đã xem: 53 lượt

13/08/2021
14 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địạ bàn huyện
Số/Ký hiệu: 1197/KH-UBND ; Người ký: Trưng Công Sơn
Đã xem: 47 lượt

13/08/2021
15 Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
Số/Ký hiệu: 1015/HD-UBND ; Người ký: Trần Thị Thu Cúc
Đã xem: 44 lượt

12/08/2021
16 Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại lễ tang trên địa bàn huyện
Số/Ký hiệu: 1091/HD-UBND ; Người ký: Trương Công Sơn
Đã xem: 39 lượt

31/07/2021

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH NAM
Địa chỉ: Thôn Đồng Đức, xã Bình Đình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).641.797
Email: binhdinhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập